Διοργάνωση συναυλιών

Η ΗΧΩ ΑΕ έχει στο ενεργητικό της πολύ μεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές.
Έχουμε την ευχέρεια σε συνεργασία με καλλιτεχνικά γραφεία αλλά και με καλλιτέχνες ή θεατρικούς παραγωγούς να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου την κάθετη παραγωγή οποιασδήποτε εκδήλωσης στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.