Συνέδρια

Η ΗΧΩ διαθέτει συνεδριακά ηχητικά συστήματα – μεταφραστικά – μεταφραστικές καμπίνες – φωτοτυπικά μηχανήματα – εποπτικά μέσα – laptop – δυνατότητα μίσθωσης & εγκατάστασης εξοπλισμού για αίθουσες με δίκτυο έως 300 θέσεων.