Εξέδρες-Καθίματα-Κάγκελα

– 500 τ.μ. εξέδρες της NIVTECK σε ύψος από 15 cm έως 2 μέτρα

– Πολύ μεγάλο αριθμό καθισμάτων αναδιπλούμενων με μεταλλικό σκελετό και πλαστική έδραση

– 500 μέτρα κάγκελα

– 250 τραπέζια διαστάσεων 110 x 55 cm & 170 x 55 cm & 110 x 70 cm

– Ψυγεία βιτρίνας  – υδροψύκτες – καταψύκτες

– Πλαστικές αποθήκες νερού 1000 & 2000 liter