Τέντες – Παγόδες

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΟΔΑΣ 2,5 x 5 μέτρα

Διάσταση παγόδας: 2,5 X 5 μέτρα
Κατώτερο ύψος: 2,40 μέτρα
Ανώτερο ύψος: 3,10 μέτρα
Χρωματισμός: Περιμετρικά μπεζ – Επάνω μέρος κεραμιδί

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΟΔΑΣ 3 x 3 μέτρα

Διάσταση παγόδας: 3 X 3 μέτρα
Κατώτερο ύψος: 2,40 μέτρα
Ανώτερο ύψος: 3,10 μέτρα
Χρωματισμός: Περιμετρικά μπεζ – Επάνω μέρος κεραμιδί

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΟΔΑΣ 5 x 5 μέτρα

Διάσταση παγόδας: 5 X 5 μέτρα
Κατώτερο ύψος: 2,40 μέτρα
Ανώτερο ύψος: 3,10 μέτρα
Χρωματισμός: Περιμετρικά μπεζ – Επάνω μέρος κεραμιδί

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΟΔΑΣ 5 x 5 μέτρα ΛΕΥΚΟ

Διάσταση παγόδας: 5 X 5 μέτρα
Κατώτερο ύψος: 2,40 μέτρα
Ανώτερο ύψος: 3,10 μέτρα
Χρωματισμός: Περιμετρικά λευκό – Επάνω μέρος λευκό