Ηλεκτρογεννήτριες

2 γεννήτριες της PETROGEN 150 & 250 kwa αθόρυβης λειτουργίας (αυτοκινούμενες μονάδες)

gen