Λοιπός Εξοπλισμός

Εποπτικά μέσα (Videoprojector scanners – προβολικά )

Συνεδριακά συστήματα έως και 200 συνέδρων της BOSS

Μεταφραστικά συστήματα της BOSS

Μεταφραστικές καμπίνες

Τηλεοράσεις 42” & 50΄΄

Συστήματα επεξεργασίας και διανομής εικόνας

Επαγγελματικά φωτοτυπικά & printer  της XEROX

Άρτια εξοπλισμένες αίθουσες δημοσιογράφων (Press room)