Συστήματα Ανάρτισης

2 support 12 x 12 και 14 x 14 ύψους έως 10 μέτρων

Πάρα πολλά (Τζίνια) από 4 μ έως και 6 μ ύψος ανάρτησης

Περισσότερο από 1000 μέτρα τράσες 30 x 30 και 40 x 40