Τέντα – Παγόδες

Η ΗΧΩ διαθέτει τέντα αναπτυσσόμενη για γάμους από 125 τ.μ. έως 750 τ.μ.

Επίσης διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό σε παγόδες για γάμους σε λευκό ή κόκκινο χρώμα.