Τεχνική κάλυψη συναυλιών

Η ΗΧΩ ΑΕ έχοντας όλη την υλικοτεχνική υποδομή την εμπειρία και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη οποιασδήποτε συναυλίας. Ηχητικά- φωτισμός -stage- backline- γεννήτριες και ότι άλλο απαιτείται για την τέλεια τεχνική κάλυψη.
Για εμάς και η πιο μικρή συναυλία είναι ισοβαρής με την μεγαλύτερη και έτσι την αντιμετωπίζουμε.

Μας χαρακτηρίζει:

  • Το πάθος για την δουλειά μας
  • Το πάθος για την τελειότητα
  • Το μεράκι για το άριστο αποτέλεσμα
  • Και οι λογικές τιμές !!!!