Φωτισμός – Φωτιστικά FX

– Κονσόλες φωτισμού της AVOLITE και της SGM

– Κινητές κεφαλές

– Par LED

– 4LIGHT

– Par 64

– PC και Θεατρικά της Selecom

– Strobe Martin – fog machine Martin – hazer – babble machine

– Laser