Χημικές Τουαλέτες

Μεγάλος αριθμός από χημικά WC κλειστού τύπου συνοδευόμενες και από βυτίο εκκένωσης – συντήρησης